Dla Nowych Klientów pierwszy miesiąc GRATIS

Skontaktuj się z naszym biurem rachunkowym w Gdańsku lub w Gdyni, aby skorzystać z promocji dla nowych klientów. Naszym atutem jest rzetelność i odpowiedzialność za powierzone zadania. Zadbaj o prawidłową dokumentację z naszym biurem!

kontakt z nami

Oferta biura rachunkowego:

Prowadzenie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów
 • Dokonywanie zapisów w Księdze Przychodów i Rozchodów
 • Przygotowywanie deklaracji podatkowych PIT-5,PIT-5L,PIT-4 oraz VAT-7,VAT-7K i innych wymaganych przez aktualne przepisy podatkowe
 • Prowadzenie ewidencji dla celów podatku od towarów i usług
 • Roczne rozliczanie działalności
 • Prowadzenie wszelkich ewidencji dodatkowych (środki trwałe, wyposażenie)
 • Prowadzenie dokumentacji kadrowo-płacowej dla zatrudnianych pracowników
 • Reprezentowanie Klienta w przeprowadzanych kontrolach na podstawie udzielonego pełnomocnictwa
Prowadzenie Ryczałtu Ewidencjonowanego
 • Dokonywanie zapisów w ewidencji przychodów
 • Przygotowywanie deklaracji podatkowych PIT-4 oraz VAT-7,VAT-7K
 • Prowadzenie ewidencji dla celów podatku od towarów i usług
 • Roczne rozliczenie działalności
Zeznania roczne i miesięczne
 • PIT-16 – karta podatkowa
 • PIT-28 – ryczałt ewidencjonowany
 • PIT-36 – osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • PIT-37 – osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej
 • PIT-36 wraz z załącznikiem PIT-ZG – zeznania z dochodów osiągniętych za granicą
Sprawozdania i raportowanie
 • Sprawozdania finansowe (roczne, kwartalne, miesięczne)
 • Sprawozdania urzędowe
Prowadzenie dokumentacji dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej
 • Zeznania podatku dochodowego PIT-36 (rozliczenie z pracy za granicą), PIT 37, PIT 38 oraz PIT 39

 

Prowadzenie dokumentacji kadrowej
 • Kompletowanie dokumentów związanych z przyjmowaniem i zwalnianiem pracowników
 • Sporządzanie dokumentacji dotyczącej stosunku pracy (umowy o pracę, angaże związane z przeszeregowaniami, zmianami wynagrodzeń, zmianami organizacyjnymi, itp.)
 • Przygotowywanie i elektroniczne składanie do ZUS dokumentów zgłoszeniowych do ubezpieczeń oraz wyrejestrowania z ubezpieczeń
 • Ewidencja szkoleń BHP
 • Prowadzenie akt pracowniczych
 • Sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu dla pracowników
 • Sporządzanie sprawozdań statystycznych i przesyłanie ich elektronicznie do właściwych urzędów
 • Przygotowywanie rocznych informacji PIT-11 dla pracowników
 • Przygotowywanie miesięcznych raportów RMUA
 • Dostarczanie danych i udzielanie wyjaśnień w sprawach objętych świadczoną usługą w toku kontroli PIP i ZUS
 • Ewidencja i spis urlopów pracowniczych, raporty urlopowe standardowe (wymiar, zaległy, wykorzystanie, pozostało)
Prowadzenie dokumentacji płacowej
 • Obliczanie w oparciu o dostarczone przez Klienta dane wynagrodzeń pracowników
 • Sporządzanie i wydruk list płac (wynagrodzeń)
 • Obsługa bezosobowego funduszu płac - umowy zlecenie i o dzieło
 • Rozliczanie potrąceń sądowych i komorniczych z wynagrodzeń pracowników
 • Sporządzanie i wysyłka przekazem elektronicznym, dokumentacji rozliczeniowej ZUS takiej jak DRA i inne, za pomocą programu PŁATNIK
 • Przygotowywanie i składanie do ZUS dokumentów zgłoszenia do ubezpieczeń oraz wyrejestrowania z ubezpieczeń dla pracowników i przedsiębiorców
 • Wyliczanie wynagrodzeń za czas choroby, rozliczanie zasiłków chorobowych, rodzinnych, pielęgnacyjnych
 • Przekazywanie informacji o wysokości składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych
 • Sporządzanie deklaracji z tytułu rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych
 • Wystawianie zaświadczeń o zarobkach lub przesyłanie informacji niezbędnych do przygotowania takich zaświadczeń